شرکت انجیر استهبان جهت معرفی و انحصاری خشکبار انجیر و فراورده های انجیر و حذف واسطه ها و فروش مستقیم عمده و خرده فعالیت خود را با تولید و فروش انجیر خشک با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب
آغاز نموده و در این راستا کمک خوبی جهت تامین انجیر و فراوده های انجیر شما مشتری های عزیز انجام داده و می دهد.
برای ارتباط با بخش فروش می توانید با شماره زیر ارتباط برقرار کنید
سجاد دوربین
۰۹۱۷-۸۳۹-۹۴۲۶